Η νέα Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Κομοτηνής για την τριετία 2017-2020

Μετά το πέρας των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Κομοτηνής, τα μέλη που εκλέγχθηκαν συνεδρίασαν και ανέδειξαν τη νέα Τοπική Επιτροπή για την τριετία 2017-2020, η οποία έχει ως εξής: Πρόεδρος: Παντελής-Μάριος  Σοφιανός Γραμματέας-Ταμίας: Ιωάννης Βεζυργιαννίδης  Σύμβουλος: Στέλλα Νικολαίδου 

Η Ένωση επαναλαμβάνει το αίτημά της για παράταση της έναρξης ισχύος της υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων, γιατί οι υπηρεσίες διστάζουν να προχωρούν σε νέες δημοπρατήσεις

Η  Ένωση απέστειλε δεύτερη επιστολή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ζητώντας να δοθεί παράταση στην έναρξη ισχύος της της διάταξης περί  υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, γιατί οι υπηρεσίες διστάζουν να προβαίνουν σε νέες δημοπρατήσεις το τρέχον  χρονικό διάστημα  

Η νέα Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Δ.Θεσσαλίας για την τριετία 2017-2020

Μετά το πέρας των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Δυτικής Θεσσαλίας, τα μέλη που εκλέγχθηκαν συνεδρίασαν και ανέδειξαν τη νέα Τοπική Επιτροπή για την τριετία 2017-2020, η οποία έχει ως εξής: Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Πλιάτσικας Γραμματέας-Ταμίας: Ευάγγελος Παπαποστόλου Σύμβουλος: Παναγιώτης Σγουραλής

Η Ένωση επισημαίνει στον Υπουργό Υποδομών ότι η κατάθεση της προσφοράς στο πρωτόκολλο δημιουργεί φαινόμενα μη δίκαιου ανταγωνισμού

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών με την οποία επισημαίνει ότι η κατάθεση της προσφοράς στο πρωτόκολλο των υπηρεσιών δημιουργεί φαινόμενα μη δίκαιου ανταγωνισμού στις μικρές και μεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις

Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Οικονομίας την αύξηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος ΕΣΠΑ προς όφελος των μικρών και μικρομεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων

Η Ένωση με επιστολή της προς τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης εκφράζει την ικανοποίησή της για την αύξηση του προϋπολογισμού στα τρία προγράμματα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότας,  ζητά όμως, εκτός των άλλων, και  περαιτέρω αύξηση προς όφελος των μικρών και μικρομεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων 

1.jpg

FIEC – Newsletter 02 Μαίου 2017

  Results of the 2016 CEF “SYNERGY” call On 24th April, the EU Member States approved the Commission’s proposal to invest €22.1 billion through the Connecting Europe Facility (CEF) in seven projects which will help develop more sustainable transport and energy infrastructure. Four of the selected initiatives relate to the transport priorities “motorways of the sea”, “maritime…

Η νέα Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Έβρου για την τριετία 2017-2020

Μετά το πέρας των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Έβρου, τα μέλη που εκλέγχθηκαν συνεδρίασαν και ανέδειξαν τη νέα Τοπική Επιτροπή για την τριετία 2017-2020, η οποία έχει ως εξής: Πρόεδρος: Ευάγγελος Ιακωβάκης Γραμματέας-Ταμίας: Χρήστος Γκιλάκης Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος