Επιχειρηματική αποστολή στο Ισραήλ

Το Υπουργείο Εξωτερικών απέστειλε επιστολή στην Ένωση προκειμένου να ενημερώσει ότι προγραμματίζει επιχειρηματική αποστολή στο Ισραήλ μεταξύ 14-16 Φεβρουαρίου 2017, στους τομείς του κατασκευαστικού κλάδου, δομικών υλικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), υπό τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.   

Το Υπουργείο Εργασίας παρέχει συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφαλιστική εισφορά για πρόνοια των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ

Διευκρινίζεται ότι με νεώτερο έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας διαμορφώνεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. ΙΙ της Ενότητας Α της εγκυκλίου για την εφαρμογή του άρθρου 36 Ν. 4387/2016, που αφορά στο καθεστώς ασφάλισης των ατόμων που ασκούν περισσότερες της μίας επαγγελματικής δραστηριότητας   ως εξής: “Συνεπώς από 01.01.2017 και μετά προκύπτει υποχρέωση καταβολής μιας υποχρεωτικής…