Υπουργείο Οικονομίας-Εγκύκλιος εκτιμήσεων πληρωμών 2016 και προβλεπομένων δαπανών του ΠΔΕ

Για τον προγραμματισμό των δαπανών του ΠΔΕ το Υπουργείο Οικονομίας εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία δηλώνει ότι  θα επεξεργαστεί  τα στοιχεία των εκτιμήσεων των Φορέων Χρηματοδότησης ανά Πρόγραμμα για να εισηγηθεί τα συνολικά μεγέθη του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2017-2020. Βασικές προτεραιότητες αποτελούν η επιτάχυνση της υλοποίσης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, η ολοκλήρωση των…