Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων -ΠΟΛ 1044/2016

Με την ΠΟΛ 1044/2016 το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει για την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων μέχρι την 30.06.2016

Κανονισμός της ΕΕ για την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων με βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας ενημερώνει για τον Κανονισμό  της Ευρωπαίκής Επιτροπής που αναφέρεται στην ταξινόμηση των δομικών προϊόντων με βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά.

Δόθηκε στη διαβούλευση από το Υπουργείο Εργασίας το σχέδιο νόμου για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση

Την Τρίτη 19 Απριλίου και ώρα 14.00 το Υπουργείο Εργασίας έδωσε στη διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο “Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού- συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων”. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 21 Απριλίου και ώρα 8.59. Σχέδιο νόμου Αιτιολογική έκθεση