Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης

Την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης στην Αίθουσα της Αντιπροσωπείας. Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πεπραγμένα της Διοικούσας Επιτροπής για το έτος 2015, ο οικονομικός απολογισμός του 2015 καθώς και ο προϋπολογισμός για το 2016. Ακολούθησε παρουσίαση του σχεδίου νόμου για την…