Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία  η Ετήσια Τακτική  Γενική  Συνέλευση της Ένωσης την Πέμπτη  17.03.2016 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ  κατά τη διάρκεια της οποίας εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα της Διοικούσας Επιτροπής και ο οικονομικός απολογισμός  για το έτος 2015 καθώς και ο οικονομικός προϋπολογισμός για το έτος 2016. Κυρίαρχο θέμα αποτέλεσαν  οι διατάξεις του υπό διαβούλευση  σχεδίου νόμου  με…

Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ για το θέμα των εμπειροτεχνών

Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΔΗΣΥ ενημέρωσε την ΠΕΔΜΕΔΕ ότι τα αιτήματα της Ένωσης  για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από τη συμμετοχή των εμπειροτεχνών στους διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων διαβιβάστηκαν στον Υπουργό Υποδομών, δεδομένου ότι η νομοθετική πρωτοβουλία ως προς τα σχέδια νόμων που αφορούν σε δημόσια έργα ασκείται από τον Υπουργό Εδώ το πρώτο έγγραφο της…

ΤΠΕΔΕ – Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016

 Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Δ.Ε. του  ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός , το Ταμείο  Προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων εξέδωσε ανακοίνωση για το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών 2016, οι οποίες έχουν προθεσμία πληρωμής μέχρι την 28.02.2017