Κατάλογος διαγωνισμών δημοσίων έργων στο Μαρόκο

Όπως ενημέρωσε την ΠΕΔΜΕΔΕ η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Μαρόκο επισυνάπτεται κατάλογος διαγωνισμών δημοσίων έργων κατασκευών, εργασιών και προμηθειών σε λιμενικές και αρδευτικές υποδομές, καθώς και σε υποδομές υδροδότησης – αποχέτευσης στο Μαρόκο, με ηλεκτρονικές παραπομπές σε προκηρύξεις και τεύχη δημοπρατήσεων, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη της Ένωσης 

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για παράνομο όρο σε διακήρυξη διαγωνισμού

Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς την Περιφέρεια Δυτικής  Μακεδονίας, γιατί στη διακήρυξη του  διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την ανέγερση Πανεπιστημιούπολης στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης έχει παρεισφρήσει παράνομος όρος

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για διαγωνισμό έργου που προκηρύσσεται ως προμήθεια

Η  Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, που προκηρύσσει διαγωνισμό για συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με τις διαδικασίες των προμηθειών και όχι  με αυτές της κατασκευής δημοσίων έργων