Σε καταστροφή οδηγούνται οι μηχανικοί με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Ποιες είναι οι επιπτώσεις.

Η Νομική Υπηρεσία της  Ένωσης,  αφού επεξεργάστηκε τα στοιχεία που  της χορήγησε ο εκπρόσωπός της στη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας της ΠΕΔΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός, συνέταξε ένα σημείωμα για τις συνέπειες του προωθούμενου ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Το βασικό συμπέρασμα  είναι ότι  στους μεγάλους χαμένους  του προωθούμενου νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου,  ανήκουν και τα…

Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό με τίτλο “Επισκευή – ενίσχυση του κτιρίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη στέγαση της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Β΄φάση”

Η Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απέστειλε στην Ένωση διευκρινιστικό σημείωμα προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της για στοιχεία του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου  με τίτλο “Επισκευή – ενίσχυση του κτρίου ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τη στέγαση της Διοίκησης -β΄φάση”