Διαμαρτυρία της Ένωσης για διαγωνισμό έργου με περιορισμένο αριθμό προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων

Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη,  με την οποία ζητά τη δημοπράτηση έργου 6.600.000 ευρώ με ανοικτές διαδικασίες και όχι με προσκλήσεις μεταξύ περιορισμένου αριθμού  εργοληπτικών επιχειρήσεων

Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς την Περιφέρεια Αττικής μετά από διαμαρτυρία της Ένωσης για διαγωνισμό 6.000.000 ευρώ

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητά από την Περιφέρεια Αττικής εξηγήσεις αναφορικά με το αντικείμενο της διαμαρτυρίας της Ένωσης για διαγωνισμό έργου 6.000.000 ευρώ, που προκηρύχθηκε ως προμήθεια