Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για φορολογικές παραβάσεις – ΠΟΛ 1252/2015

Με την  ΠΟΛ 1252/2015 το Υπουργείο  Οικονομικών παρέχει διευκρινίσεις για το πλαίσιο των διατάξεων σχετικά με την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και τον υπολογισμό τόκων, στις περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων των φορολογουμένων που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας