ΠΟΛ 1224/2015 -Διευκρινίσεις σχετικά με τους εφαρμοστέους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά από 1ης Οκτωβρίου 2015

Με την ΠΟΛ 1224/2015 το Υπουργείο  Οικονομικών παρέχει διευκρινίσεις και παραδείγματα σχετικά με τους εφαρμοστέους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά  από 1ης Οκτωβρίου 2015