Εγκύκλιος 46/2015 ΙΚΑ –Τροποποίηση διατάξεων σχετικά με το θέμα της ρύθμισης οφειλών

Η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξέδωσε την εγκύκλιο 46/2015 με την οποία επισημαίνει αλλλαγές που επήλθαν στις ασφαλιστικές διατάξεις. Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος  αναφέρεται σε τροποποιήσεις που αφορούν σε:  Α.Διατάξεις  της πάγιας ρύθμισης , ήτοι αναστολή ορισμένων προϋποθέσεων και αναπροσαρμογή του επιτοκίου ρύθμισης Β.Διατάξεις  που αφορούν στην αλλαγή του επιτοκίου ρύθμισης και στην αυτεπάγγελτη μείωση…