Νέος Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας της Ένωσης ο κ. Ξενοφών Καρκαντζός

Κατά τη συνεδρίαση  της Αντιπροσωπείας της Ένωσης της  17ης Σεπτεμβρίου 2015 ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας κ. Μιχαήλ Ματτές, υπέβαλε την παραίτησή του από το  αξίωμα του  Προέδρου, λόγω επικείμενης συνταξιοδότησής του.  Ο Πρόεδρος της Ένωσης, κ. Γεώργιος  Ρωμοσιός,  πρότεινε ως υποψήφιο για τη θέση  αυτή τον κ. Ξενοφώντα Καρκαντζό, ο οποίος  είχε λάβει το μεγαλύτερο…

ΦΕΚ 2004 Β/2015 – Δημοσίευση τροποποιητικής απόφασης για τις εφημερίδες που έχουν δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2004 Β/2015 απόφαση του Υπουργού  Επικρατείας που τροποποιεί προγενέστερη σχετικά με τις ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες που έχουν δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων

ΠΟΛ 1200/2015 – Διαδικασία αναστολής του ΑΦΜ για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Με την ΠΟΛ 1200/2015 το Υπουργείο Οικονομικών καθορίζει  τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία  και τις συνέπειες της αναστολής  της χρήσεως του ΑΦΜ για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών