Παράταση προθεσμίας επιμόρφωσης εργοδοτών για την απόκτηση δυνατότητας άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους ως τις 30.10.2015

Το Υπουργείο Εργασίας με έγγραφό του γνωστοποιεί την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επιμόρφωσης εργοδοτών για την απόκτηση δυνατότητας άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους ως την 30.10.2015

Την πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε δημοπρασίες της Περιφέρειας Ηπείρου ζητά εκ νέου η Ένωση

Η Ένωση επανέρχεται και ζητά από την Περιφέρεια Ηπείρου να επαναδιατυπώσει τους όρους των διακηρύξεων ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στους διαγωνισμούς  που πρόκειται να διενεργήσει για τα υποέργα 

Την ένταξη των ΚΑΔ που αφορούν στις εργοληπτικές επιχειρήσεις στους δικαιούχους των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Οικονομίας

Η Ένωση, εν όψει της ανακοίνωσης των νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ που πρόκειται να ξεκινήσουν εντός του τρέχοντος μηνός στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “Επανεκκίνηση”,  ζητά με επιστολή της από τον Υπουργό Οικονομίας κ. Χριστοδουλάκη να τροποποιηθούν και να συμπληρωθούν άμεσα οι οριστικές οδηγίες, συμπεριλαμβάνοντας στους δικαιούχους των προγραμμάτων αυτών  τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)…

Αίτημα για παράταση 6 – 12 μηνών του ΕΣΠΑ και επιπλέον χρηματοδότηση 2 δις ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας κ. Χριστοδουλάκης

Επιπλέον κοινοτικά κονδύλια, περισσότερα των 2 δις ευρώ, για το νέο ΕΣΠΑ (2014 – 2020) καθώς και παράταση του τρέχοντος προγράμματος κατά 6 έως 12 μήνες ώστε να ξεπαγώσουν πληρωμές 1 δις ευρώ ζητά η κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ερχόμενη εβδομάδα. Τα παραπάνω, όπως και τις πρώτες κατευθυντήριες γραμμές του νέου αναπτυξιακού νόμου,…