Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Δήμο Πειραιά μετά από διαμαρτυρία της Ένωσης

Με εντολή του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ζητείται από το Δήμο Πειραιά να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν στη διαμαρτυρία της ΠΕΔΜΕΔΕ για τον πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο “Επισκευές και ανακατασκευές τουαλετών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Πειραιά”

Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση – ΠΟΛ 1162/2015

Ο Υπουργός Οικονομικών με την ΠΟΛ 1162/2015 δίδει παράταση μέχρι και την  31-7-2015 στις προθεσμίες για την καταβολή βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση καθώς και στις προθεσμίες καταβολής των δόσεων για την τμηματική καταβολή των βεβαιωμένων οφειλών