Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των μελών προσωπικών εταιρειών- ΠΟΛ 1139/2015

Το Υπουργείο Οικονομικών με την ΠΟΛ 1139/2015 δίδει διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των μελών προσωπικών εταιρειών και αστικών εταιρειών