Παράταση προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη φορολογική διοίκηση -ΠΟΛ 1136/2015

Το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει με την ΠΟΛ 1136/2015 ότι δόθηκε παράταση έως και τρεις εργάσιμες μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας για την καταβολή των βεβαιωμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση

Διαμαρτυρία της Ένωσης για το διαγωνισμό για τον καθαρισμό ρεμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

Η Ένωση διαμαρτύρεται προς την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, γιατί ο καθαρισμός ρεμάτων, προϋπολογισμού 1.000. 000 ευρώ, προκηρύσσεται ως προμήθεια

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων εξέδωσε την Οδηγία 9/2015 για την καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών.

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων εξέδωσε την  Οδηγία 9/2015  για την καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή δημοσίων  διαγωνισμών. Με την Οδηγία αυτή επιχειρείται αφενός να  παρουσιαστούν οι   κυριότερες νέες νομοθετικές  ρυθμίσεις  που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς  κατά τη διεξαγωγή δημοσίων  διαγωνισμών και αφετέρου να ενθαρρυνθούν οι ορθές πρακτικές για την πρόληψη και…