Ο Πρόεδρος Jean Claude JUNCKER κήρυξε την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης της FIEC στις Βρυξέλλες – Στιγμιότυπα συνάντησης με τον Πρόεδρο της ΠΕΔΜΕΔΕ

Ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Γεώργιος Ρωμοσιός και ο Αντιπρόεδρος κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης εκπροσώπησαν την Ελλάδα στην Γενική Συνέλευση και το Συνέδριο της FIEC, την έναρξη των εργασιών του οποίου κήρυξε ο Πρόεδρος  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean Claude Juncker, προσελκύοντας τα φώτα της δημοσιότητας. Στο συνέδριο, στο οποίο παρουσιάστηκε το σχέδιο «Juncker» για την ανάπτυξη του…

Παραγωγή ποιοτικού κομπόστ από Δημοτικά Στερεά Απόβλητα

Τα Δημοτικά Στερεά Απόβλητα (Δ.Σ.Α.) που αποτελούνται κυρίως από απόβλητα «κουζίνας» και απόβλητα φυτικής βιομάζας (30-50% επί του συνόλου των Δ.Σ.Α.) αφού διαχωριστούν κατάλληλα μπορούν να υποβληθούν είτε σε αναερόβια χώνευση για την παραγωγή βιοαερίου είτε να κομποστοποιηθούν σε αερόβιες συνθήκες για την παραγωγή οργανικών λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών. Η κομποστοποίηση (αερόβια θερμόφιλη χώνευση) και η…

Νέοι κανόνες για την έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων – ΠΟΛ. 1113/2015

Με την ΠΟΛ. 1113/2015 το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει οδηγίες σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη  εκπιπτόμενες δαπάνες από τα  ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων .

Παράταση της προθεσμίας για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών

Ο Υπουργός Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ενημερώνει για την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών  έως την 26η Ιουνίου 2015. Υπενθυμίζεται ότι η ως άνω ρύθμιση αφορά σε ασφαλιστικές οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1-4-2015.