Παράταση της προθεσμίας για τις ρυθμίσεις φορολογικών χρεών προς το δημόσιο έως τις 26.06.2015 – ΠΟΛ. 1110/2015

Με την ΠΟΛ. 1110/2015 δίδεται παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση των φορολογικών χρεών προς το δημόσιο έως τις 26 Ιουνίου 2015.

Σημαντική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για σύσταση υπεργολαβίας μεταξύ εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο

Το Δ΄ Τμήμα  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  με την υπ΄αριθμ. 1086/2015 απόφασή του μεταξύ των  άλλων έκρινε ότι : Επειδή το άρθρο της διακήρυξης του επίμαχου διαγωνισμού,  που προβλέπει την υποχρέωση των διαγωνιζομένων να αναθέσουν, εφόσον αναδειχθούν ανάδοχοι,  τμήμα του έργου σε εργοληπτική   επιχείρηση με σύμβαση υπεργολαβίας, δεν αποκλείει  ρητά από την εν λόγω υπεργολαβία…

Ποινική δίωξη οφειλετών λόγω μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο -ΠΟΛ.1109/2015

 Με την ΠΟΛ 1109/2015  το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί τις διατάξεις που αφορούν στην  ποινική δίωξη των  οφειλετών  λόγω μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο.   Εκτός των άλλων, ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση του κατώτατου ποσού της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής άνω του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη των υπευθύνων   Και η κατάργηση της αυτόφωρης διαδικασίας. …