Ρυθμίστηκε, με απόφαση της Αντιπροσωπείας, το θέμα των οφειλομένων εισφορών παλαιών μελών της Ένωσης

Με απόφαση της Αντιπροσωπείας της Ένωσης της 19.05.2015 ρυθμίστηκε οριστικά η διαδικασία επαναφοράς (νέας εγγραφής) για παλαιά μέλη της Ένωσης που οφείλουν συνδρομές. Για άμεση διευκόλυνσή σας και για διευκρινίσεις παρακαλούμε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Ένωσης τηλ. 2103614978