Συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ στο πρόγραμμα “Construction 2020” της FIEC – Ενημερωτικό σημείωμα του εκπροσώπου της Ένωσης

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες μέσω της F.I.E.C. το πρόγραμμα “CONSTRUCTION 2020 – Trends in the construction labour market and initiatives in the Member States”, όπου εξετάστηκαν και σχετικές δράσεις για την εκπαίδευση και κατάρτιση του εργατοτεχνικού προσωπικού στον κατασκευαστικό κλάδο. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχε και η ΠΕΔΜΕΔΕ, μέσω του εκπροσώπου της κ. Αντώνη Πάνα, Γενικού Γραμματέα του…

Ημερίδα για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία από την Επιτροπή SOC της FIEC – Σημείωμα του εκπροσώπου της ΠΕΔΜΕΔΕ

Dissemination project EFBWW-FIEC “Guide for developing a H&S management system” and “Information modules for the safer handling of asbestos” Final Seminar – Brussels 14th November 2014  Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, με εκπροσώπηση και της ΠΕΔΜΕΔΕ, η ημερίδα του project διάδοσης των “Guide for developing a H&S management system” and “Information modules for the safer handling of asbestos” που διοργανώνεται από κοινού από τις EFBWW και FIEC. Συνημμένα…

Η Ένωση ζητά να μην καταλογίζονται αδίκως Πράξεις Επιβολής Εισφορών στους εργολήπτες δημοσίων έργων από το ΙΚΑ

Η Ένωση με έγγραφό της προς τον Διοικητή ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο ζητά να μην καταλογίζονται αδίκως Πράξεις Επιβολής Εισφορών σε εργολήπτες δημοσίων έργων.

Τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου και της λειτουργίας της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. ζητά η Ένωση με επιστολή της

Η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό και στον Αναπληρωτή Υπουργό  Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα τον “Εσκυγχρονισμό του πλαισίου και της λειτουργίας της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.”

Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων έτους 2014 – ΠΟΛ.1102/2015

Με την ΠΟΛ.1102/2015 δίδονται οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2014