Τροποποίηση της ΠΟΛ.1022/2014 για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών με την ΠΟΛ.1092/2015

Με την ΠΟΛ. 1092/2015 τροποποιείται η απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών.

Τύπος & περιεχόμενο πράξης διοικητικού προσδιορισμού του τέλους επιτηδεύματος οικ. έτους 2013 σε νομικά πρόσωπα με την ΠΟΛ.1101/2015

Με την ΠΟΛ. 1101/2015 καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του τέλους επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2013 σε νομικά πρόσωπα και λοιπά θέματα για την επιβολή και την είσπραξή του.

Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε έγγραφο με θέμα τη “Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ”.