Εγκύκλιος για την παρακράτηση φόρου σε τόκους υπερημερίας που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα

Το Υπουργείο Οικονομικών με έγγραφό του διευκρινίζει τα θέματα που αφορούν στην παρακράτηση φόρου σε τόκους υπερημερίας που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα. Εκτός των άλλων ορίζεται ότι οι πληρωμές των τόκων υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%. 

Απόφαση του ΕΤΑΑ–ΤΣΜΕΔΕ για νέα παράταση της προθεσμίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών α΄ εξαμήνου 2015 έως την 30.7.2015

Όπως μας ενημέρωσαν οι εκπρόσωποί μας στη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ και στο Δ.Σ. του ΕΤΑΑ  στις  συνεδριάσεις των οργάνων αυτών  αποφασίστηκε: 1.      Η περαιτέρω παράταση της προθεσμίας για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών του α΄ εξαμήνου 2015 μέχρι την 30η Ιουλίου 2015 2.     Η ανάρτηση των σχετικών ειδοποιητηρίων στην ιστοσελίδα του ΤΣΜΕΔΕ…