Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου : Οι εργολήπτες στη διάθεση της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου απέστειλε επιστολή στον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη δηλώνοντας ότι τα μέλη του Τμήματος είναι στη διάθεσή του για την πλήρη αποκατάσταση των σοβαρότατων ζημιών που έχουν επέλθει μετά τις πρόσφατες θεομηνίες.