Τη Δευτέρα 12/1/2015 εκπνέει η προθεσμία απαλλαγής ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων

Στις 12/01/2015 ημέρα Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία  για την απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων – ελευθέρων επαγγελματιών  με τζίρο 10000,00 ευρώ κατά την χρήση 2014 από τον Φ.Π.Α   Η δήλωση μεταβολής γίνεται στην Δ.Ο.Υ του εδιαφερόμενου χωρίς έλεγχο.

Λογαριασμούς και σε άλλες Τράπεζες πλην της Εθνικής ζητά η Ένωση από την ΕΑΑΔΗΣΥ για την απόδοση της κράτησης υπέρ της Αρχής

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς την ΕΑΑΔΗΣΥ ζητώντας το άνοιγμα λογαριασμών και σε άλλες Τράπεζες πλην της Εθνικής για την απόδοση της κράτησης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και για τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Ένωση αναμένει τον αναλυτικό οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ώστε σε συνεργασία με τους Συμβούλους της να προχωρήσει στην άμεση ενημέρωση των μελών της, την διοργάνωση Ημερίδας  και την σύσταση γραφείου (εντός της Ένωσης) για την υλοποίηση ένταξης των ενδιαφερόμενων μελών. Σας παραθέτουμε την προδημοσίευση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Α. Πρόγραμμα…