Όπως μας ενημέρωσαν οι εκπρόσωποί μας στη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ και στο Δ.Σ. του ΕΤΑΑ  στις  συνεδριάσεις των οργάνων αυτών  αποφασίστηκε:

1.      Η περαιτέρω παράταση της προθεσμίας για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών του α΄ εξαμήνου 2015 μέχρι την 30η Ιουλίου 2015

2.     Η ανάρτηση των σχετικών ειδοποιητηρίων στην ιστοσελίδα του ΤΣΜΕΔΕ την 15η Ιουνίου 2015.