Όπως μας ενημέρωσαν οι εκπρόσωποί μας   στο ΕΤΑΑ -ΤΣΜΕΔΕ  κατά την υπ΄αριθμ.  343/2015  συνεδρίαση  του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων:

1. Η  παράταση της προθεσμίας  για την πληρωμή των εισφορών του α΄εξαμήνου 2015 μέχρι την 30η Ιουνίου 2015.

2. Η  ανάρτηση των ειδοποιητηρίων του α΄εξαμήνου 2015 στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ  θα πραγματοποιηθεί  στις 15-5-2015.