Διαδικασία χορήγησης αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ 2014 σε νομικά πρόσωπα-ΠΟΛ 1250/14

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3411 Β/2014 η ΠΟΛ 1250/2014 του ΥΠουργείου Οικονομικών  με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη διαδικασία χορήγησης αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ  έτους 2014 σε νομικά πρόσωπα

Ανάκληση της απόφασης αποστολής στοιχείων οφειλών ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ στις Δ.Ο.Υ μετά από έντονη παρέμβαση της Ένωσης

Όπως μας ενημέρωσαν οι εκπρόσωποί μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ, κ.κ. Γεώργιος Λαζαρόπουλος και Θεόδωρος Βασιλείου, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 22 Δεκεμβρίου 2014 αποφασίστηκε η ανάκληση των στοιχείων οφειλών ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ που εστάλησαν στις Δ.Ο.Υ και η επανυποβολή τους στο μέλλον με επικαιροποιημένα στοιχεία