Διευκρινίσεις για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του έτους 2013 από το Υπουργείο Οικονομικών

Το Υπουργείο Οικονομικών με έγγραφό του δίδει διευκρινίσεις για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του έτους 2013

Διευκρινίσεις για την αναγραφή του ΦΠΑ στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται κατά την παράδοση αγαθών στη χώρα από το Υπ. Οικονομικών με την ΠΟΛ.1252

“Αναγραφή του ΦΠΑ στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται κατά την παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας με αναστολή καταβολής του ΦΠΑ, κατόπιν χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 29.4.α του ν.2960/2001” είναι το θέμα της ΠΟΛ.1252/2014 που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας από το Υπ. Οικονομικών με την ΠΟΛ.1251

Με την ΠΟΛ.1251/2014 δίδονται συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας.

Ξεκίνησε η πληρωμή από τον ΛΑΓΗΕ για το μήνα Ιούλιο 2014 των τιμολογίων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας

  Ο ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειεας) έδωσε εντολή (στις 10.12.2014) στην Τράπεζα για εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μηνός Ιουνίου 2014. Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουλίου 2014 συγχρόνως με την εξόφληση των συμπληρωματικών τιμολογίων Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου, για όσους παραγωγούς είχαν υποβάλει Υπεύθυνες…