Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών για τη ρύθμιση οφειλών στη φορολογική διοίκηση

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κα Αικατερίνη Σαββαίδου, επανέρχεται με νεώτερη απόφασή της και τροποποιεί την προηγούμενη με θέμα τη ρύθμιση των οφειλών στη φορολογική διοίκηση. Οι τροποποιήσεις αφορούν κυρίως στα χρέη που υπάγονται υποχρεωτικά στη ρύθμιση και σε αυτά που υπάγονται μετά από επιλογή του οφειλέτη, σε θέματα απαλλαγών καθώς και σε αυτά που…

Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για την έκδοση απόφασης διατάκτη για την κατανομή των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του έτους 2015

Με έγγραφό του το Υπουργείο Οικονομικών υπενθυμίζει στους αρμόδιους διατάκτες την υποχρέωσή τους να εκδώσουν και να αναρτήσουν μέχρι την 8-12-2014 τις αποφάσεις τους για να κατανεμηθούν οι πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και του ΠΔΕ των φορέων σε όλους τους επιμέρους ΚΑΕ