Μηνιαία φορολογική ενημερότητα μέσω taxis υπό προϋποθέσεις μετά από παρέμβαση της Ένωσης

Σε συνέχεια επιστολών της Ένωσης για το θέμα της έκδοσης φορολογικής ενημερότητας καταργήθηκε η υφιστάμενη διαδικασία σύμφωνα με την οποία τα μέλη μας έπρεπε να προσέρχονται εβδομαδιαίως στις Δ.Ο.Υ. για να λαμβάνουν Φορολογική Ενημερότητα για κάθε διαγωνισμό. Το αίτημα της ΠΕΔΜΕΔΕ προς το Υπουργείο Οικονομικών / Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων έγινε δεκτό και η Γενική Γραμματεία…