ΠΟΛ 1237/2014-Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κα Αικατερίνη Σαββαϊδου, εξέδωσε την ΠΟΛ 1237/2014 με την οποία παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για τον τρόπο αναγραφής των ακινήτων και των δικαιωμάτων επ΄αυτών στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής.