Σχέδιο καταστατικού για την Εθνική Συνομοσπονδία κατέθεσε η ΠΕΔΜΕΔΕ στις Εργοληπτικές Οργανώσεις

Η ΠΕΔΜΕΔΕ κατέθεσε στις Εργοληπτικές Οργανώσεις σχέδιο καταστατικού για την “Εθνική Συνομοσπονδία του Κατασκευαστικού Κλάδου” συνοδευόμενο από σχετική διαγραμματική απεικόνιση της Συνομοσπονδίας που προτείνει για την ενιαία έκφραση του κλάδου.

Ανακοίνωση για την “Ν”τροπολογία του Υπουργού, η οποία βαφτίστηκε νομοτεχνική βελτίωση – Έκτακτη συνεδρίαση των οργάνων της Ένωσης

Την Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014, λίγα λεπτά πριν την ψήφιση στη Βουλή  της τροπολογίας που είχε κατατεθεί  την 23-07-2014 και με την οποία  καταργούσε τα κατώτατα όρια προϋπολογισμού έργων ανά τάξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ  και  αύξανε τα ανώτατα, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αιφνιδιαστικά  κατέθεσε νέα τροπολογία που τη «βάφτισε»   νομοτεχνική…

Γενική Συνέλευση FIEC στο Βερολίνο – Ιούνιος 2014

Πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο την 27/6/2014 η Γενική Συνέλευση της FIEC. Παρόντες ήταν οι κ. Γεώργιος Ρωμοσιός Πρόεδρος, Μιχαήλ Δακτυλίδης Αντιπρόεδρος και Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος Νομικός Σύμβουλος. Η Γενική Συνέλευση ήταν και εκλογική και ο Αντιπρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης εξελέγη στην θέση του Αντιπρόεδρου της FIEC. Στη συνέλευση αναγνώστηκαν και επικυρώθηκαν  οι ετήσιες εισηγήσεις την…

Αίτημα της Ένωσης προς το Υπουργείο Οικονομικών για ορθή εφαρμογή των διατάξεων για τη φορολογική ενημερότητα

Η ΠΕΔΜΕΔΕ επαναφέρει το από 12.3.2014 υποβληθέν αίτημά της προς το Υπουργείο Οικονομικών και ζητά την ορθή εφαρμογή των διατάξεων για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες. Εδώ η επιστολή της Ένωσης

Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας

Η Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών παρατείνει την προθεσμία, που έληγε την 25.7.2014 έως την 26.9.2014 για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής. Εδώ το έγγραφο του Υπουργείου

Υποβολή εκπρόθεσμων συμπληρωματικών – τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος – ΠΟΛ.1173/2014

Με την ΠΟΛ.1173/2014 δίδεται η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμων συμπληρωματικών – τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Η “ντροπολογία” της τροπολογίας για τα εργοληπτικά πτυχία

Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση επί της υπ’ αριθ. 1614/31/23.07.2014 τροπολογίας, αντικαθιστώντας τα άρθρα 1 & 2 αυτής.  Έτσι, σύμφωνα με το νέο κείμενο της τροπολογίας  που κατατέθηκε: Καταργούνται από της δημοσιεύσεως του Νόμου στο ΦΕΚ τα κατώτατα όρια προϋπολογισμού δημοσίων έργων και προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών  ακόμα και στις εκκρεμείς διαδικασίες…