Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου για τα Μητρώα Εμπειροτεχνών

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου απέστειλε έγγραφο προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων  της Περιφέρειας Ηπείρου ζητώντας τον εξορθολογισμό των εγγραφών των εμπειροτεχνών στα Μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων  Εδώ η επιστολή

Ηλεκτρονική διάθεση τευχών δημοπράτησης από την Περιφέρεια Ηπείρου

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου συγχαίρει την Περιφέρεια Ηπείρου για την πρωτοποριακή πρωτοβουλία ηλεκτρονικής διάθεσης τευχών δημοπράτησης δημοσίων έργων, ευχόμενη να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους φορείς δημοπράτησης δημοσίων έργων.  Εδώ η επιστολή.

Αναστολή αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού του ΓΕΑ μετά από διαμαρτυρία της Ένωσης

Η Πολεμική Αεροπορία, μετά από διαμαρτυρία της Ένωσης αποφάσισε την αναστολή της αποσφράγισης των προσφορών για την Επισκευή Εξωτερικής Πρόσοψης ΓΕΑ μέχρι την εξέταση της διαμαρτυρίας της Ένωσης, με την οποία ζητούσε την ανάθεση σε εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ.

Οδηγίες του ΙΚΑ για την απογραφή των εργαζομένων από τους εργοδότες

Το Τμήμα Μητρώου και Βαρέων Επαγγελμάτων του  εξέδωσε συμπληρωματικές οδηγίες για την απογραφή των εργαζομένων από τους εργοδότες τους, στην περίπτωση που τηρήθηκαν οι διατυπώσεις αναγγελίας των στοιχείων απασχόλησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ”.