Ο Αντιπρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ, νέος Αντιπρόεδρος της FIEC

O Aντιπρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης ανέλαβε τη θέση του Αντιπροέδρου στο νέο Δ.Σ. της FIEC,  της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας. Το νέο Δ.Σ. της FIEC εξελέγη στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε από 26 έως 28 Ιουνίου 2014 στο Βερολίνο.   Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη…

Το Γ.Ε.Α. ανέστειλε την ανάθεση του έργου μέχρι να εξετάσει τη διαμαρτυρία της Ένωσης

Το Γ.Ε. Α απάντησε άμεσα στη διαμαρτυρία της  Ένωσης για το διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στις 24-6-2014, χωρίς να καλούνται  εργολήπτες δημοσίων έργων. Στο έγγραφο που απέστειλε στην ΠΕΔΜΕΔΕ μεταξύ των άλλων αναφέρεται: «…Η Μονάδα μας θα εξετάσει τις επισημάνσεις σας και εφόσον απαιτείται θα προβεί στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. Μέχρι την επίλυση  του  ζητήματος θα…

Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων μέχρι και την 14-7-2014

Ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 27 Ιουνίου 2014 από το υπουργείο Οικονομικών, η παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος προηγουμένου έτους έως τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.  Η αρχική προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έληγε στις 30 Ιουνίου 2014.

ΠΟΛ. 1166/2014 του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις εξαιρέσεις απο την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης οικονομκού έτους 2014

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, δίδονται οι κατωτέρω διευκρινίσεις αναφορικά με την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το οικονομικό έτος 2014: 1. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της απαλλαγής από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, της παραγρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, σε όλες τις κατηγορίες των ανέργων και για λόγους ίσης φορολογικής μεταχείρισης,…

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ”πόθεν έσχες” μέχρι και την 14-10-2014

Με τροπολογία του στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας.» το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθορίζει την υποβολή των δηλώσεων «πόθεν έσχες» το αργότερο τρεις μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΆρθρο 1. Με την…

Δεν παραβιάζει το Σύνταγμα η διάταξη περί επιτοκίου 6% για οφειλές του Δημοσίου έκρινε το ΣτΕ

Η διάταξη του άρθρου  21 του Κώδικα Νόμων περί δικών του  Δημοσίου που ορίζει ότι «Ο νόμιμος και ο τόκος υπερημερίας πάσης οφειλής του  δημοσίου ορίζεται σε 6% ετησίως , πλήν,   αν άλλως ορίστηκε  δια συμβάσεως ή ειδικού νόμου»  είναι συνταγματικώς ανεκτή και δεν παραβιάζει την κατ΄άρθρο 4 του Συντάγματος αρχή της ισότητας, ενώ δεν…

Αικατερίνη Σαββαϊδου, η νέα Γενική Γραμματέας της ΓΓΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 360 Υ.Ο.Δ.Δ./2014 η υπ΄αριθμ. 20/2014 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία διορίζεται η κα Αικατερίνη Σαββαϊδου,  στη θέση του   Γενικού  Γραμματέα  της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων  του Υπουργείου Οικονομικών