Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής

Η προθεσμία που είχε δοθεί μέχρι 20/6/2014 για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, παρατείνεται μέχρι την 25/7/2014   Εδώ το σχετικό έγγραφο

Την εξόφληση εγκεκριμένων λογαριασμών έργων της Τ.Ε.Ο. ΑΕ ζητά το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου

Η  Ένωση με έγγραφό της προς τη Διεύθυνση  Δ3 της ΓΓΔΕ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων , που είναι αρμόδια πλέον για τις συμβάσεις των αναδόχων  με την Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων  (ΤΕΟ ΑΕ) , ζητά την εξόφληση των λογαριασμών που αφορούν εκτελεσμένες εργασίες

Η εγκεκριμένη μορφή του νέου ΕΣΠΑ

Αν και το νέο ΕΣΠΑ γνωστό πλέον ως ΣΕΣ έχει εγκριθεί από την άνοιξη ωστόσο ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί και αποσταλεί τα επιχειρησιακά προγράμματα ώστε, αυτά να ξεκινήσουν όσο γίνεται πιο άμεσα. Η δέσμευση της κυβέρνησης είναι η εκκίνηση του προγράμματος να γίνει από τον Σεπτέμβριο. Στο νέο ΕΣΠΑ οι κανόνες είναι πολύ πιο αυστηροί…