“Ένεση” ανάπτυξης από την ΕΤΕπ

Mε στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αποφάσισε τη χορήγηση 200 εκατ. ευρώ σε δάνεια προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την ΕΤΕπ, τους επόμενους μήνες θα ακολουθήσουν και νέες χρηματοδοτήσεις προς τη χώρα μας. Αναλυτικότερα, πρόκειται για δύο δάνεια από τα οποία 150 εκατ.…

Τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού σε διαγωνισμό της Περιφέρειας ζητά το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου με έγγραφο αίτημά του προς την Περιφέρεια Ηπείρου ζητά διευκρινίσεις για το διαγωνισμό της 17.6.2014 προκειμένου να διασφαλιστεί ο υγιής ανταγωνισμός. Εδώ το αίτημα του Περιφερειακού Τμήματος. 

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία καταχώρησης αποφάσεων Γ.Σ. των Α.Ε. στο ΓΕΜΗ

Το Υπουργείο Ανάπτυξης παρέχει με έγγραφό του διευκρινίσεις αναφορικά με το παράβολο τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ ως δικαιολογητικό καταχώρησης στο ΓΕΜΗ. Εδώ το σχετικό έγγραφο