Δεν υπάρχει φόβος για την εγγυοδοσία του ΤΣΜΕΔΕ διαβεβαίωσε ο Υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης το Προεδρείο της Ένωσης

Την Τετάρτη 14 Μαίου έλαβε χώρα συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννη Βρούτση και του Προέδρου της Ένωσης κ. Γεωργίου Ρωμοσιού, του Αντιπροέδρου κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη και του εκπροσώπου της Ένωσης στο Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κ. Γεωργίου Λαζαρόπουλου. Στη συνάντηση αυτή μεταξύ άλλων αναπτύχθηκαν τα παρακάτω θέματα : 1. Εγγυοδοσία…

Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις που αφορούν τα μέλη μας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 85 Α/ 2014 ο υπ΄αριθμ. 4254/2014 Νόμος με τίτλο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» . Τα κυριότερα σημεία του Νόμου που ενδιαφέρουν τα μέλη μας έχουν ως εξής: Κεφάλαιο Α Παράγραφος Α -Υποπαράγραφος Α3 Οι ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ που έχουν απολέσει…