Σημαντικές αλλαγές στο Πρόγραμμα «Καλλικράτης» με Νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών

  Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 93Α/2014 ο υπ΄αριθμ. 4257/2014  Νόμος με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,  με τον οποίο, εκτός των άλλων,  γίνονται παρεμβάσεις σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ, σε θέματα διοικητικής λειτουργίας των αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας και  εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοτικών έργων. Παρότι ολόκληρος ο…

Να συμβασιοποιηθούν τα δημοπρατημένα έργα του ΕΣΠΑ ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ

Την αντίθεσή της με την προοπτική της μη συμβασιοποίησης των δημοπρατημένων έργων του ΕΣΠΑ εξέφρασε η Ένωση με επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, ζητώντας του παράλληλα τη λήψη των απαραίτητων  μέτρων που θα ισορροπήσουν τη δυσάρεστη κατάσταση στην οποία αιφνιδιαστικά περιήλθαν τα μέλη της μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου