Τον ορισμό Τεχνικού Συμβουλίου στην εταιρεία ”Κτιριακές Υποδομές ΑΕ” ζητά η Ένωση

Η ΠΕΔΜΕΔΕ απηύθυνε επιστολή στον Πρόεδρο της Ανωνύμου Εταιρείας ”Κτιριακές Υποδομές” κ. Ηρακλή Δρούλια με την οποία ζητά τον ορισμό Τεχνικού Συμβουλίου για να αποκτασταθεί η εύρυθμη λειτουργία των υπο εξέλιξη έργων

Διαμαρτυρία για την υπολειτουργία των γραφείων του ΤΣΜΕΔΕ στην Άμφισσα

Η Ένωση απέστειλε έγγραφό της στη ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ ζητώντας άμεση λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη της που δραστηριοποιούνται στο Νομό Φωκίδας εξαιτίας της υπολειτουργίας των τοπικών γραφείων του ΤΣΜΕΔΕ

Διαμαρτυρία για την παρερμηνεία των διατάξεων για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας

Η Ένωση διαπιστώνοντας πως πολλές Δ.Ο.Υ. παρερμηνεύουν τις διατάξεις για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, έστειλε έγγραφο στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Θ. Θεοχάρη ζητώντας να δοθούν άμεσα οδηγίες σε όλες τις Οικονομικές Υπηρεσίες της χώρας για ενιαία και ορθή εφαρμογή της ΠΟΛ 1274/2013