Νέα έργα για εξοικονόμηση ενέργειας σε ΟΤΑ ύψους 4 εκ. ευρώ

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, προώθησε την ένταξη έντεκα (11) προτεινόμενων έργων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», τα οποία χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013, με συνολική δημόσια δαπάνη 4.019.806,86 ευρώ. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ υπέγραψε τα τεχνικά δελτία για τους εξής Δήμους σύμφωνα με…

Πρόσκληση στα μέλη της για βοήθεια στην Κεφαλλονιά απηύθυνε η ΠΕΔΜΕΔΕ

Η Ένωση καλεί τα μέλη της, που δραστηριοποιούνται στο νομό, να συνδράμουν άμεσα και με κάθε τρόπο στην αποκατάσταση των ζημιών που επήλθαν από τους σεισμούς στην Κεφαλονιά,  προσφέροντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία τους και το μηχανολογικό τους εξοπλισμό.