Διαμαρτυρία για καταχρηστικούς όρους σε διαγωνισμό του “ΟΣΜΑΝ”

Η Ένωση απέστειλε έγγραφο στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Μόνιμων Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού “ΟΣΜΑΝ” για το διαγωνισμό που πρόκειται να διενεργήσει την 21.02.2014 ζητώντας να προβεί σε ορθή επανάληψη της διακήρυξης απαλείφοντας τους καταχρηστικούς όρους και καλώντας τις προβλεπόμενες τάξεις του ΜΕΕΠ. Εδώ η επιστολή.

Δεν εφαρμόζεται ο συμψηφισμός οφειλών ούτε στο στενό δημόσιο τομέα καταγγέλλει η ΠΕΔΜΕΔΕ

Οι Δ.Ο.Υ. αρνούνται τον συμψηφισμό οφειλών για το στενό δημόσιο τομέα, για εγκεκριμένο λογαρισμό – πιστοποίηση δημόσιου έργου, βασιζόμενες στην ΠΟΛ. 1022/24.01.2012. Έντονη διαμαρτυρία της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Άμεση ακύρωση διαγωνισμού του Δήμου Φυλής ζητά η Ένωση με επιστολή της

Την άμεση ακύρωση του διαγωνισμού με τίτλο “Αντιπλημμυρική προστασία, αποκατάσταση μικροζημιών από έκτακτες περιστάσεις και άμεση επέμβαση” που πρόκειται να λάβει χώρα την 7.2.2014 και την επαναδημοπράτηση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσίων έργων ζητά η Ένωση από το Δήμο Φυλής. Εδώ η επιστολή.  

Μέχρι 31/3/2014 η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών πέραν του έτους

Μέχρι 31/3/2014 η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών πέραν του έτους, με βάση τον πραγματικό χρόνο διακοπής στα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Οι εγκύκλιοι 1030160/650/ΔΜ/ΠΟΛ.1068/19-3-2001, 1016769/389/ΔΜΒ/ΠΟΛ.1028/21-2-2003 και1053873/867/ΔΜ/ΠΟΛ.1071/28-5-2009 που αφορούν στη διακοπή εργασιών των φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων πέραν του έτους, με ημερομηνία διακοπής τον πραγματικό χρόνο διακοπής των εργασιών τους, θα ισχύουν μέχρι…