Η Ελληνική Προεδρία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 προτίθεται να εφαρμόσει τις Προτάσεις της Ε. Επιτροπής για:

·         τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού τομέα μεταφορών και της εφοδιαστικής, που θα επιτρέψει  στις επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν χρόνο και ενέργεια και να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων, με τη βοήθεια προτάσεων για τις σιδηροδρομικές και τις εμπορευματικές μεταφορές, τις μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ λιμένων της Ε.Ε., καθώς και για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό,

·         την εξάλειψη των εμποδίων στις διασυνοριακές ηλεκτρονικές πληρωμές,

·         την υποστήριξη των επενδύσεων σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων,

·         την ενίσχυση της κάλυψης και της δυναμικότητας των ευρυζωνικών δικτύων, μειώνοντας το κόστος της ανάπτυξής τους και ελευθερώνοντας το  εύρος ζώνης συχνοτήτων για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες.

Παράλληλα με την πολιτική συνοχής, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα είναι μια από τις πιο προφανείς συνεισφορές της Ε.Ε. για την άρση αυτών των εμποδίων μέσω της ενίσχυσης των υποδομών.

Η διαδικασία αυτή θα προχωρήσει παράλληλα με την παγίωση του κανονιστικού πλαισίου. Πρέπει να γίνουν περισσότερα για τη δημιουργία ενός πραγματικού Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών με ευρωπαϊκούς κανόνες: προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στις προτάσεις σχετικά με συνδέσεις στο σιδηροδρομικό τομέα και την επιτάχυνση της εφαρμογής του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Στον τομέα των Μεταφορών το Τρίο (με τις προηγουμενες δυο προεδριες, Ιρλανδια και Λιθουανία) θα προωθήσει τις εξής δραστηριότητες:

– Connecting Europe Facility: Η Ιρλανδία θα προωθήσει τις διασυνδεδεμένες μεταφορές και τα ψηφιακά δίκτυα, πού αποτελούν προτεραιότητες για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης. Το Connecting Europe’s Facility, που αποτελεί τμήμα του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (Multiannual Financial Framework – MFF), θα καθορίσει τις επενδύσεις της Ένωσης στους τομείς  ενέργειας, τηλεπικοινωνιακών, ψηφιακών δικτύων και υποδομών για τις μεταφορές.

-Διευρωπαϊκά Δίκτυα [ΤΕΝ-Τ]: Το ΤΕΝ-Τ περιλαμβάνει σειρά οδηγιών και προαπαιτούμενων για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών μέχρι το 2050. Το σχέδιο του ΤΝΤ-Τ θα υποστηρίξει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θα προωθήσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

-Τέταρτο πακέτο Σιδηροδρόμων: Πρόκειται για ένα από τους τρεις φακέλους Μεταφορών για την προώθηση ενός πλέον ανταγωνιστικού και σύγχρονου δικτύου υποδομών μεταφορών σε όλη την ΕΕ.

-Πακέτο Αεροδρομίων: Η εμπορική αεροπορία αποτελεί κύρια προτεραιότητα της Ιρλανδίας, τόσο για τους καταναλωτές, όσο και για τους εξαγωγείς. Καθώς το 70% των καθυστερήσεων πτήσεων οφείλονται σε προβλήματα εδάφους και όχι αέρος, το Πακέτο Αεροδρομίων αποσκοπεί στο να προωθήσει την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα στα αεροδρόμια της Ευρώπης.

-Προσοχή στην ανακοίνωση της Επιτροπής για καθαρά συστήματα μεταφορών που διαλαμβάνει μια συγκροτημένη, μακροπρόθεσμη στρατηγική για την εκτεταμένη υποκατάσταση του πετρελαίου από εναλλακτικά καύσιμα σε ολόκληρο το σύστημα των μεταφορών και αξιολογεί την κατάσταση και τις προοπτικές των καθαρών συστημάτων, με επίκεντρο τις εναλλακτικές τεχνολογίες καυσίμων όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, οι κυψέλες υδρογόνου/καυσίμου, τα βιοκαύσιμα, το φυσικό αέριο και τα συνθετικά καύσιμα.

Περισσότερα εδώ :  http://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stin-ee/esoteriki-agora-tomeakes-politikes.html?page=1