Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3411 Β/2014 η ΠΟΛ 1250/2014 του ΥΠουργείου Οικονομικών  με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη διαδικασία χορήγησης αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ  έτους 2014 σε νομικά πρόσωπα