Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε την ΠΟΛ.1181/2014 με θέμα την “Ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων οικ.  έτους 2014”