Το Υπουργείο Οικονομικών με την ΠΟΛ 1051/2014 διευκρινίζει θέματα σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014