Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 314Β/2014 η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά θέματα σχετικά με τον τύπο, το περιεχόμενο και τον τρόπο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014