Έντυπα ΤΣΜΕΔΕ

Γενικά Έντυπα Έντυπα Κλάδου Ασφάλισης – Κύριας Σύνταξης Έντυπα Κλάδου Ασφάλισης – Κ.Υ.Τ. Έντυπα Σύνταξης Έντυπα Εγγυητικών Επιστολών Έντυπα Κατασκηνώσεων  

Έντυπα Κλάδου Ασφάλισης – Κυρίας Σύνταξης (ΤΣΜΕΔΕ)

  Αιτήσεις Ε.Δ.Ε. Αίτηση Αναγνώρισης Εθνικής Αντίστασης Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας στο Δημόσιο Αίτηση αναγνώρισης ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ στην ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Αίτηση αναγνώρισης ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ στην ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ Αίτηση αναγνώρισης ΧΡΟΝΟΥ που μεσολάβησε απο ΠΤΥΧΙΟ μέχρι ΑΔΕΙΑ στην ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Αίτηση αναγνώρισης ΧΡΟΝΟΥ που μεσολάβησε απο ΠΤΥΧΙΟ μέχρι ΑΔΕΙΑ στην ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ Αίτηση αναγνώρισης ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ…

Τροποποίηση της απόφασης για τη λειτουργία των Υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2495 Β’/2013 κοινή υπουργική απόφαση που αφορά θέματα σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μίας στάσης για τη σύσταση εταιρειών  ως προς τον τρόπο είσπραξης, απόδοσης και ελέγχου καταβολής Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου