Οφειλές δήμων προς το Δημόσιο συμψηφίζονται με χρέη προς τους ΟΤΑ

Οφειλές 12 δήμων της χώρας προς το ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ύψους περίπου 18 εκατομμυρίων ευρώ, συμψηφίζονται έναντι των εσόδων που θα είχαν από παρακρατηθέντες πόρους. Η ρύθμιση γίνεται, σύμφωνα με το επιτελείο του υπουργείου Εσωτερικών, ώστε αφενός να δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να εξασφαλίζουν φορολογική ενημερότητα και να μη στερούνται ρευστότητας,…