Το Υπουργείο Οικονομικών με έγγραφό του δίδει διευκρινίσεις για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του έτους 2013